F POINT

Vzdělávání 2018

Semináře

Pokud není uvedeno jinak, semináře začínají v 9:30.
Přihlašte se emailem: fpoint@fpoint.cz nebo telefonem: 774 612 268.

8. 3. 2018 - Klíče ke spokojenému dítěti

Lektor: Radim Fiedler, DiS., 8 hod., 1200 Kč

Častokrát si neuvědomujeme, že nevhodné chování našich dětí má příčinu v našem vlastním přístupu k dítěti. Seminář představí několik jednoduchých přístupů k dětem, které výrazně zlepší vztahy v rodině.

17. 5. 2018 - Jak chránit dítě před sektou a extremistickou skupinou

Lektor: Radim Fiedler, DiS., 2 hod., 280 Kč

Přednáška v základní podobě nastíní, co to jsou sekty, jak se liší od neškodných náboženských skupin a jaké se u nás nejvíce vyskytují. Proč děti tíhnou k těmto skupinám a jak tomu zabránit.

7. a 14. 6. 2018 Dětský vzdor I. a II.

Lektor: Ing. Dana Fiedlerová, Radim Fiedler, DiS. 4 + 4 hod.

Přednáška inspirovaná významným dětským psychologem Jamesem Dobsonem. Kdy dítě vzdoruje a kdy jen chybuje? Jak udržet rodičovskou autoritu? Přednáška pomůže rodičům a vychovatelům zorientovat se správně ve výchově těch dětí, které není zcela jednoduché vychovávat.

8. 11. 2018 - Dítě a počítač

Lektor: Radim Fiedler, DiS., 2 hod., 280 Kč

Dnešní děti nám budou tvrdit, že prosedět 5 hodin denně u počítače je běžné a bez internetu se nikdo neobejde. Mají skutečně pravdu? Jaká úskalí představují pro naše děti internet a počítačové hry? Jak vyvarovat dítě kyberšikany? Tyto a podobné otázky se snaží přednáška zodpovědět.

Hranice ve výchově dětí (datum bude upřesněn)

Lektor: Ing. Dana Fiedlerová, 2 hod., 280 Kč

Přednáška, kterou využijí rodiče jak těch nejmenších, tak i starších dětí, nejlépe je však začít co nejdříve. Dozvíme se, jaké jsou role rodičů, proč a jak je třeba stanovovat hranice, jaké jsou překážky ve stanovování hranic a jak je překonávat.

Pro více informací a přihlášení nás kontaktujte:

fpoint@fpoint.cz

774 612 268


Upozorňujeme, že termíny a témata seminářů se mohou v průběhu roku změnit.

Co nabízíme pěstounům?

SOCIÁLNÍ SLUŽBA – SOCIÁLNÍ REHABILITACE

  • Posláním F pointu v Jihlavě je formou sociální služby - sociální rehabilitace podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit v oblasti prevence a nápravy sociálně-patologických jevů ve společnosti. Chceme v návaznosti na obsah naší sociální služby pomoci předně dětem a jejich rodičům, ale i dalším osobám, které se mohou nacházet v obtížné životní situaci, vytvořit co nejlepší podmínky k životu. Chceme též přispět k tomu, aby náš kraj byl místem, kde spolu lidé žijí pokojně.
  • Oslovujeme potenciální uživatele přímo v prostředí jejich zaměstnání, prostřednictvím jejich dětí či známých. Nabízíme zprostředkování dalších aktivit F pointu, nebo i služeb jiných poskytovatelů v regionu.
  • Tým poskytuje službu Sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Copyright © 2017 F point z.s.IČ 05118557fpoint@fpoint.cz