F POINT

Pěstounům

vzdělávání

klíčový osobní pracovník

pomoc při uplatňování vašich práv a naplňování zákonných povinností

uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, provázíme a podporujeme pěstouny, jejich rodinné příslušníky a hlavně děti v pěstounské péči

Vzdělávání: ZDE.

Co nabízíme pěstounům?

SOCIÁLNÍ SLUŽBA – SOCIÁLNÍ REHABILITACE

  • Posláním F pointu v Jihlavě je formou sociální služby - sociální rehabilitace podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit v oblasti prevence a nápravy sociálně-patologických jevů ve společnosti. Chceme v návaznosti na obsah naší sociální služby pomoci předně dětem a jejich rodičům, ale i dalším osobám, které se mohou nacházet v obtížné životní situaci, vytvořit co nejlepší podmínky k životu. Chceme též přispět k tomu, aby náš kraj byl místem, kde spolu lidé žijí pokojně.
  • Oslovujeme potenciální uživatele přímo v prostředí jejich zaměstnání, prostřednictvím jejich dětí či známých. Nabízíme zprostředkování dalších aktivit F pointu, nebo i služeb jiných poskytovatelů v regionu.
  • Tým poskytuje službu Sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Copyright © 2017 F point z.s.IČ 05118557fpoint@fpoint.cz