O Nás:

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým uskupením občanů, v němž se spolčili lidé, kteří chtějí společně působit v oblasti prevence sociálně-patologických a nežádoucích jevů ve společnosti, zejména v oblasti pomoci dětem, začleňování cizinců a dalších vyloučených osob, a umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. V tomto směru spolek působí, sdružuje a zaměstnává osoby.

Spolek je činný převážně v těchto oblastech:Ochrana osobních ůdajů:   ZDE


Nové znění stanov:   ZDE


Registrace sociální služby:   ZDE


Rozhodnutí o výkonu SPOD:   ZDE


Výroční zpráva 2017:   ZDE

Náš tým:

Ing. Dana Fiedlerová – ředitelka, statutární zástupce, vedoucí sociální služby, vedoucí SPOD, lektorka

Radim Fiedler, DiS. - zástupce ředitele, statutární zástupce, vedoucí projektu Cizinec ve třídě, supervizor, lektor, terapeut

Bc. Andrea Chvátalová – zástupce ředitele, sociální pracovnice, vedoucí práce s dětmi, výuková asistentka, klíčová pracovnice

Jaroslava Varodi, DiS. – sociální pracovnice, vedoucí práce s dospělými, pracovnice s dětmi

Mgr. Radka Dolíhalová – sociální pracovnice

Mgr. Dana Sommerová – odborná pracovnice, výuková asistentka, pracovnice s dětmi, lektorka

Ing. Tereza Habrová – vedoucí organizačního týmu vzdělávání, výuková asistentka, pracovnice s dětmi

Ivana Konířová – výuková asistentka, pracovnice s dětmi

Michaela Patkaňová – výuková asistentka

Veronika Tunová – výuková asistentka

Mgr. Rimma Yumagulova – terénní pracovnice, pracovnice s dětmi

PaedDr. Zdeněk Martínek – etoped, lektor, supervizor

a další odborní a techničtí pracovníci

Copyright © 2018 F point z.s.IČ 05118557fpoint@fpoint.cz