F POINT

Vzdělávání 2018

Semináře akreditované MŠMT

Pokud není uvedeno jinak, semináře začínají v 9:30.
Přihlašte se emailem: fpoint@fpoint.cz nebo telefonem: 774 612 268.

7. 2. 2018 – Specifická porucha – ADHD

kapacita semináře již naplněna

Začátek ve 12:00

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, 8 hod., 1400 Kč

Vymezení základních pojmů ADHD x ADD a příčiny vzniku, hyperaktivita x hypoaktivita – projevy a zvládání, pozornost a její narušení u dětí s ADHD x ADD, emocionalita dítěte s ADHD x ADD, sluchové, zrakové vnímání a motorika u dětí s ADHD x ADD, intermodalita – schopnost propojování jednotlivých funkcí a její blokace, rizika v chování u dětí s ADHD x ADD. Praktické ukázky některých jevů a možnosti řešení, pokud se pracovník v sociální intervenci potká s dítětem s ADHD x ADD.

14. 3. 2018 – Šikana a jak ji řešit

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, 8 hod., 1400 Kč

Teoretické vymezení pojmů šikana, teasing apod., stadia šikany a jak je rozpoznávat, projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, děti s varovnými signály šikany, postup při vyšetřování šikany (vyvarování se základním chybám), jednotlivé metody a techniky řešení šikany – metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku, postupy při základní práci se skupinou s projevy šikany včetně možnosti využít psychoterapeutických her. Na tento seminář navazuje Šikana ve školním prostředí a její řešení – Vrstevnický program.

15. 5. 2018 – Lhaní, krádeže, útěky a toulky

kapacita semináře již naplněna

Začátek v 9:00

Lektor: PaeDr. Zdeněk Martínek, 8 hod., 1400 Kč

Rozdíl mezi specifickými a nespecifickými poruchami chování, opoziční porucha chování, lhaní – rozlišení bájné lži, smyšlenky a pravé lži, vývoj těchto tří kategorií u dítěte, projevy pravé lži, krádeže – rozdíl pravá krádež x nepravá krádež, krádeže v souvislosti se zanedbáváním dítěte, spouštěče pravých krádeží, záškoláctví jako jedna z nejčastějších forem nespecifické poruchy chování, útěky a toulky – rozdíl útěk x toulka, rodinné výchovné styly vedoucí k útěkům a toulkám, škola jako možný spouštěč útěků a toulek, útěky a toulky ve spojitosti s účastenstvím v patologických partách, porucha chování s protispolečenskými rysy. Základní možnosti řešení při styku s takovým dítětem v sociální intervenci..

12. 9. 2018 – Lhaní, krádeže, útěky a toulky

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, 8 hod., 1400 Kč

Rozdíl mezi specifickými a nespecifickými poruchami chování, opoziční porucha chování, lhaní – rozlišení bájné lži, smyšlenky a pravé lži, vývoj těchto tří kategorií u dítěte, projevy pravé lži, krádeže – rozdíl pravá krádež x nepravá krádež, krádeže v souvislosti se zanedbáváním dítěte, spouštěče pravých krádeží, záškoláctví jako jedna z nejčastějších forem nespecifické poruchy chování, útěky a toulky – rozdíl útěk x toulka, rodinné výchovné styly vedoucí k útěkům a toulkám, škola jako možný spouštěč útěků a toulek, útěky a toulky ve spojitosti s účastenstvím v patologických partách, porucha chování s protispolečenskými rysy. Základní možnosti řešení při styku s takovým dítětem v sociální intervenci.

11. 10 2018 – Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, 8 hod., 1400 Kč

Rezilience, CAN syndrom, rizikoví dospělí, rizikové situace a rizikové děti, Münchhausenův syndrom by proxy, rizikové chování v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání.

15. 11. 2018 – Specifická porucha – ADHD

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, 8 hod., 1400 Kč

Vymezení základních pojmů ADHD x ADD a příčiny vzniku, hyperaktivita x hypoaktivita – projevy a zvládání, pozornost a její narušení u dětí s ADHD x ADD, zabíhavost a perseverace myšlení u dětí s ADHD x ADD, rizika v chování u dětí s ADHD x ADD – především v případě nerespektování zvláštností tohoto dítěte. Praktické ukázky některých jevů a možnosti řešení, pokud se pedagogický pracovník setká s dítětem s ADHD x ADD.

Pro více informací a přihlášení nás kontaktujte:

fpoint@fpoint.cz

774 612 268


Upozorňujeme, že termíny a témata seminářů se mohou v průběhu roku změnit.

Copyright © 2018 F point z.s.IČ 05118557fpoint@fpoint.cz