Vzdělávání 2019

Semináře akreditované MŠMT

Délka seminářů - 8 hodin.
Místo konání seminářů: F POINT, z.s., Masarykovo nám. 34, Jihlava.
Pokud není uvedeno jinak, semináře začínají v 9:30.
Přihlašte se emailem: fpoint@fpoint.cz nebo telefonem: 774 612 268.

19. 11. 2020 – Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Rezilience, CAN syndrom, rizikoví dospělí, rizikové situace a rizikové děti, Münchhausenův syndrom by proxy, rizikové chování v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání.

2. 12. 2020 – Specifická porucha chování – ADHD

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Vymezení základních pojmů ADHD x ADD a příčiny vzniku, hyperaktivita x hypoaktivita – projevy a zvládání, pozornost a její narušení u dětí s ADHD x ADD, zabíhavost a perseverace myšlení u dětí s ADHD x ADD, rizika v chování u dětí s ADHD x ADD – především v případě nerespektování zvláštností tohoto dítěte. Praktické ukázky některých jevů a možnosti řešení, pokud se pedagogický pracovník setká s dítětem s ADHD x ADD.

Pro více informací a přihlášení nás kontaktujte:

fpoint@fpoint.cz

774 612 268


Upozorňujeme, že termíny a témata seminářů se mohou v průběhu roku změnit.

Copyright © 2018 F point z.s.IČ 05118557fpoint@fpoint.cz