Vzdělávání 2019

Semináře pro pěstouny a rodiče

Místo konání seminářů: F POINT, z.s., Masarykovo nám. 34, Jihlava.
Pokud není uvedeno jinak, semináře začínají v 9:30.
Přihlašte se emailem: fpoint@fpoint.cz nebo telefonem: 774 612 268.

26. 2. 2019 – Agrese a agresivita u dětí a mládeže (8 hodin)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Vysvětlení základních pojmů agrese a agresivita, příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže. Základní dělení agresí, Moyerova klasifikace agresí. Možnosti řešení agresivního chování u dětí a mládeže.

6. 3. 2019 – Důležitost citového pouta a jeho poruchy (8 hodin)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Vysvětlení základních pojmů agrese a agresivita, příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže. Základní dělení agresí, Moyerova klasifikace agresí. Možnosti řešení agresivního chování u dětí a mládeže.

4. 4. 2019 – Klíče ke spokojenému dítěti (8 hodin)

Lektor: Radim Fiedler, DiS.

Častokrát si neuvědomujeme, že nevhodné chování našich dětí má příčinu v našem vlastním přístupu k dítěti. Seminář představí několik jednoduchých přístupů k dětem, které výrazně zlepší vztahy v rodině.

12. 6. 2019 – Základní sociální potřeby dítěte (8 hodin)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Seminář se zabývá základními sociálními potřebami dětí, jako možnou příčinou hyperaktivního nebo hypoaktivního chování dětí a mládeže, vysvětluje model Pesso – Boyden teorie, sociální potřeby dětí - potřeba místa, potřeba podpory, potřeba bezpečí, potřeba péče, potřeba limitu. Seminář uvádí charakteristiky rodičovských výchovných stylů v souvislosti se sociálními potřebami dětí.

12. 9. a 19. 9. 2019 – Dětský vzdor I. a II. (4 a 4 hodiny)

Lektoři: Ing. Dana Fiedlerová, Radim Fiedler, DiS.

Přednáška inspirovaná významným dětským psychologem Jamesem Dobsonem. Kdy dítě vzdoruje a kdy jen chybuje? Jak udržet rodičovskou autoritu? Přednáška pomůže rodičům a vychovatelům zorientovat se ve výchově dětí, které není jednoduché vychovávat.

10. 10. 2019 – Dítě a počítač (4 hodiny)

Lektor: Radim Fiedler, DiS.

Dnešní děti nám budou tvrdit, že prosedět 5 hodin denně u počítače je běžné a bez internetu se nikdo neobejde. Mají ve skutečnosti pravdu? Přednáška pomůže rodičům a vychovatelům zorientovat se ve výchově dětí, které není jednoduché vychovávat.

22. 10. 2019 – Šikana jako narušení vztahů ve skupině (8 hodin)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Vymezení základních pojmů šikana, teasing (škádlení), základní charakteristika šikanujícího chování. Vývojová stádia šikany: Ostrakismus – psychická šikana, Fyzická agrese a psychická manipulace, Vytváření jádra, Vytváření norem, Totalita neboli dokonalá šikana, typické projevy šikany v jednotlivých stádiích, možnosti řešení.

20. 11. 2019 – Nespecifické poruchy chování – lhaní, krádeže, útěky a toulky (8 hodin)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Rozdíl mezi specifickými a nespecifickými poruchami chování. Projevy, spouštěče a následky nespecifických poruch chování. Základní možnosti řešení.

12. 12. 2019 – Hranice ve výchově dětí (4 hod.)

Lektor: Ing. Dana Fiedlerová

Přednáška, kterou využijí rodiče jak těch nejmenších, tak i starších dětí, nejlépe je však začít co nejdříve. Dozvíme se, jaké jsou role rodičů, proč a jak je třeba stanovovat hranice, jaké jsou překážky ve stanovování hranic a jak je překonávat.

Pro více informací a přihlášení nás kontaktujte:

fpoint@fpoint.cz

774 612 268


Upozorňujeme, že termíny a témata seminářů se mohou v průběhu roku změnit.

Copyright © 2018 F point z.s.IČ 05118557fpoint@fpoint.cz