Vzdělávání 2021

Semináře pro pěstouny

Místo konání seminářů: F POINT, z.s., Masarykovo nám. 34, Jihlava.
Přihlašte se emailem: fpoint@fpoint.cz nebo telefonem: 774 612 268.
Před zahájením přednášky vám zašleme na e-mail link k připojení.

15. 3. – Neúspěchy ve výchově

14:30 - 16:30

Lektor: Radim Fiedler, DiS.

Každý rodič – pěstoun se nevyhne neúspěchům ve výchově dítěte. Důležité je umět své chyby pochopit, posílit sebedůvěru, že jste dobrými rodiči, ale také naučit se zbytečným chybám předcházet.

16. 3. – Tipy k úspěšné výchově

14:30 - 16:30

Lektor: Radim Fiedler, DiS.

Přednáška volně navazuje na přednášku o neúspěších ve výchově. Rodičům – pěstounům přináší rady o zdravých a přínosných metodách ve výchově.

17. 3. – Dítě a láskyplná kázeň

14:30 - 16:30

Lektor: Radim Fiedler, DiS.

Pro dítě je přirozené mít vztahy přes sociální sítě a trávit na nich hodně volného času. Pro rodiče – pěstouny je tento způsob často nový, možná i nepochopitelný. V této oblasti je třeba co nejvíce bořit mezigenerační propasti a být spíše partnerem, na kterého se dítě může spolehnout, a ne někým, kdo je za to bude odsuzovat, navíc jen proto, že je to něco nového a nepoznaného. Přednáška je zaměřena nejenom na pochopení, jak sociální sítě fungují, ale také na pomoc zaujmout správný postoj v přístupu k dítěti.

18. 3. – Jak motivovat dítě k učení

14:30 - 16:30

Lektor: Radim Fiedler, DiS.

Čím dál více dětí je demotivovaných k plnění svých školních povinností, nevidí smysl a důležitost vzdělávání. Výhružky a tresty na ně neplatí. Jak u dětí motivaci nastartovat, co je její podstatou, jaké jsou další možné přístupy ve výchově a jakých chyb se mohou rodiče dopustit? To vám pomůže objasnit lektor Radim Fiedler.

Cena

Účast:
na jedné přednášce – 600 Kč
na dvou přednáškách – 1000 Kč
na třech přednáškách – 1300 Kč
na čtyřech přednáškách – 1600 Kč

Pěstounům hradí doprovázející organizace, která zašle objednávku. Na základě závazné přihlášky nebo objednávky vám zašleme fakturu. Přihlášku můžete zrušit den před přednáškou, poté již budeme poplatek účtovat.

Kdo je přednášející Radim Fiedler?

Od roku 2000 pracuje v sociálních službách. Absolvoval 500 hodin sebezkušenostního skupinového výcviku ve skupinové terapii v Institutu aplikované psychoanalýzy pod vedením PhDr. Jiřího Tyla. Více jak deset let se profesionálně věnoval pastoračnímu poradenství. Se svou ženou Danou Fiedlerovou vedou neziskovou organizaci F POINT. Společně vychovali dva syny.

Pro více informací a přihlášení nás kontaktujte:

fpoint@fpoint.cz

774 612 268


Upozorňujeme, že termíny a témata seminářů se mohou v průběhu roku změnit.

Copyright © 2018 F point z.s.IČ 05118557fpoint@fpoint.cz