Vzdělávání 2019

Semináře akreditované MPSV

Délka seminářů - 8 hodin.
Místo konání seminářů: F POINT, z.s., Masarykovo nám. 34, Jihlava.
Pokud není uvedeno jinak, semináře začínají v 9:30.
Přihlašte se emailem: fpoint@fpoint.cz nebo telefonem: 774 612 268.

19. 11. 2020 – Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (úvod do problematiky)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Základní informace o pojmech rezilience, ozdravění a jeho vývoji, o syndromu CAN, o fyzickém a psychickém týrání, o zanedbávání, o sexuálním zneužívání a o vlivu střídavé péče na vývoj dítěte. Münchhausenův syndrom – charakteristika, typické projevy chování dítěte v tomto syndromu, důvody vedoucí k syndromu, rizikové matky, možnosti řešení.

2. 12. 2020 – Specifická porucha chování ADHD (úvod do problrmatiky)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Vymezení základních pojmů ADHD x ADD a příčiny vzniku, hyperaktivita x hypoaktivita – projevy a zvládání, pozornost a její narušení u dětí s ADHD x ADD, emocionalita dítěte s ADHD x ADD, sluchové, zrakové vnímání a motorika u dětí s ADHD x ADD, intermodalita – schopnost propojování jednotlivých funkcí a její blokace, rizika v chování u dětí s ADHD x ADD. Praktické ukázky některých jevů a možnosti řešení, pokud se pracovník v sociální intervenci potká s dítětem s ADHD x ADD.

Pro více informací a přihlášení nás kontaktujte:

fpoint@fpoint.cz

774 612 268


Upozorňujeme, že termíny a témata seminářů se mohou v průběhu roku změnit.

Copyright © 2018 F point z.s.IČ 05118557fpoint@fpoint.cz