F POINT

Vzdělávání 2018

Semináře akreditované MPSV

Pokud není uvedeno jinak, semináře začínají v 9:30.
Přihlašte se emailem: fpoint@fpoint.cz nebo telefonem: 774 612 268.

7. 2. 2018 - Specifická porucha chování – ADHD (úvod do problematiky)

kapacita semináře již naplněna

Začátek ve 12:00

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, 8 hod.

Vymezení základních pojmů ADHD x ADD a příčiny vzniku, hyperaktivita x hypoaktivita – projevy a zvládání, pozornost a její narušení u dětí s ADHD x ADD, emocionalita dítěte s ADHD x ADD, sluchové, zrakové vnímání a motorika u dětí s ADHD x ADD, intermodalita – schopnost propojování jednotlivých funkcí a její blokace, rizika v chování u dětí s ADHD x ADD. Praktické ukázky některých jevů a možnosti řešení, pokud se pracovník v sociální intervenci potká s dítětem s ADHD x ADD.

14. 3. 2018 - Šikana jako narušení vztahů ve skupině (úvod do problematiky)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, 8 hod.

Základní pojmy šikana, teasing, základní charakteristika šikanujícího chování – dlouhodobost x krátkodobost útoku, směry šikany. Vývojová stádia šikany. Fyzická agrese a psychická manipulace. Vytváření jádra – pyramida šikanování, možnosti použití metody vnějšího nátlaku. Totalita neboli dokonalá šikana – zvrat v chování agresorů a obětí – možnosti řešení. Varovná místa šikany.

20. 4. 2018 - Personalistika pro neziskové organizace (úvod do problematiky)

Lektor: Ing. Dana Fiedlerová, 8 hod.

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky neziskových organizací, sociálních služeb, kteří potřebují zahájit či zdokonalit práci s kolektivem zaměstnanců nebo dobrovolníků. Seminář vysvětluje základy práce personálního managementu, podává základní nástin legislativy a vedení personální agendy, podává výklad a praktické ukázky k výběru pracovníků, jejich hodnocení a odměňování a řešení vztahů v kolektivu. Seminář klade důraz na praktické dovednosti a využití v praxi nikoli na odborný teoretický rozbor tématu.

15. 5. 2018 - Nespecifické poruchy chování – lhaní, krádeže, útěky a toulky (úvod do problematiky)

kapacita semináře již naplněna

Začátek v 9:00

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, 8 hod.

Specifické, nespecifické poruchy chování. Projevy, spouštěče a následky nespecifických poruch chování a základní možnosti řešení.

12. 9. 2018 - Nespecifické poruchy chování – lhaní, krádeže, útěky a toulky (úvod do problematiky)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, 8 hod.

Specifické, nespecifické poruchy chování. Projevy, spouštěče a následky nespecifických poruch chování a základní možnosti řešení.

11. 10. 2018 - Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (úvod do problematiky)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, 8 hod.

Základní informace o pojmech rezilience, ozdravění a jeho vývoji, o syndromu CAN, o fyzickém a psychickém týrání, o zanedbávání, o sexuálním zneužívání a o vlivu střídavé péče na vývoj dítěte. Münchhausenův syndrom – charakteristika, typické projevy chování dítěte v tomto syndromu, důvody vedoucí k syndromu, rizikové matky, možnosti řešení.

15. 11. 2018 - Specifická porucha chování – ADHD (úvod do problematiky)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, 8 hod.

Vymezení základních pojmů ADHD x ADD a příčiny vzniku, hyperaktivita x hypoaktivita – projevy a zvládání, pozornost a její narušení u dětí s ADHD x ADD, emocionalita dítěte s ADHD x ADD, sluchové, zrakové vnímání a motorika u dětí s ADHD x ADD, intermodalita – schopnost propojování jednotlivých funkcí a její blokace, rizika v chování u dětí s ADHD x ADD. Praktické ukázky některých jevů a možnosti řešení, pokud se pracovník v sociální intervenci potká s dítětem s ADHD x ADD.

Pro více informací a přihlášení nás kontaktujte:

fpoint@fpoint.cz

774 612 268


Upozorňujeme, že termíny a témata seminářů se mohou v průběhu roku změnit.

Copyright © 2018 F point z.s.IČ 05118557fpoint@fpoint.cz