Vzdělávání 2019

Semináře akreditované MPSV

Délka seminářů - 8 hodin.
Místo konání seminářů: F POINT, z.s., Masarykovo nám. 34, Jihlava.
Pokud není uvedeno jinak, semináře začínají v 9:30.
Přihlašte se emailem: fpoint@fpoint.cz nebo telefonem: 774 612 268.

26. 2. 2019 – Agrese a agresivita u dětí a mládeže (úvod do problematiky)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Vysvětlení základních pojmů agrese a agresivita, příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže. Základní dělení agresí, Moyerova klasifikace agresí. Možnosti řešení agresivního chování u dětí a mládeže, možnosti na koho se obrátit v případě poskytování sociální intervence takovým dětem a mládeži.

6. 3. 2019 – Důležitost citového pouta a jeho poruchy (úvod do problematiky)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

V současné době se setkáváme s mnoha dětmi, které trpí hyperaktivitou, hypoaktivitou či nějakou formou agresivního chování. Výchova těchto dětí je velice svízelná a složitá, mnohdy nám není jasné, co za problémovým chováním stojí. Seminář je zaměřen právě na možné spouštěče zmíněného problémového chování, které spočívají především ve výchově dítěte, v neuspokojení či přeuspokojení jedné či více sociálních potřeb.

25. 4. 2019 – Personalistika pro neziskové organizace (úvod do problematiky)

Lektor: Ing. Dana Fiedlerová

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky neziskových organizací a sociálních služeb, kteří potřebují zahájit či zdokonalit práci s kolektivem zaměstnanců nebo dobrovolníků. Seminář vysvětluje základy práce personálního managementu, podává základní nástin legislativy a vedení personální agendy, podává výklad a praktické ukázky k výběru pracovníků, jejich hodnocení a odměňování a řešení vztahů v kolektivu. Seminář klade důraz na praktické dovednosti a využití v praxi nikoli na odborný teoretický rozbor tématu. Vhodné pro menší pracovní kolektivy.

12. 6. 2019 – Základní sociální potřeby dítěte (úvod do problematiky)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Seminář se zabývá základními sociálními potřebami dětí, jako možnou příčinou hyperaktivního nebo hypoaktivního chování dětí a mládeže. Řeší jednotlivé pojmy a vysvětluje model Pesso – Boyden teorie, sociální potřeby dětí - potřeba místa, potřeba podpory, potřeba bezpečí, potřeba péče, potřeba limitu. Seminář uvádí charakteristiky rodičovských výchovných stylů v souvislosti se sociálními potřebami dětí. Velkou část seminář věnuje možnostem řešení v případě neuspokojených potřeb v rámci sociální intervence.

22. 10. 2019 – Šikana jako narušení vztahů ve skupině (úvod do problematiky)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Vymezení základních pojmů šikana, teasing (škádlení), základní charakteristika šikanujícího chování. Vývojová stádia šikany: Ostrakismus – psychická šikana, Fyzická agrese a psychická manipulace, Vytváření jádra, Vytváření norem, Totalita neboli dokonalá šikana, typické projevy šikany v jednotlivých stádiích, možnosti řešení.

20. 11. 2019 – Nespecifické poruchy chování – lhaní, krádeže, útěky a toulky (úvod do problematiky)

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Rozdíl mezi specifickými a nespecifickými poruchami chování. Projevy, spouštěče a následky nespecifických poruch chování. Základní možnosti řešení při styku s takovým dítětem v sociální intervenci a možnosti, na koho se pracovník může obracet.

Pro více informací a přihlášení nás kontaktujte:

fpoint@fpoint.cz

774 612 268


Upozorňujeme, že termíny a témata seminářů se mohou v průběhu roku změnit.

Copyright © 2018 F point z.s.IČ 05118557fpoint@fpoint.cz