Sociální služba - F POINT

Sociální služba

Posláním F POINTU z .s. v Jihlavě v oblasti sociální služby je podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit v oblasti prevence a nápravy sociálně-patologických jevů ve společnosti formou sociální služby - sociální rehabilitace. Chceme v návaznosti na obsah naší sociální služby pomoci předně dětem a jejich rodičům, ale i dalším osobám, které se mohou nacházet v obtížné životní situaci, vytvořit co nejlepší podmínky k životu. Chceme též přispět k tomu, aby náš kraj byl místem, kde spolu lidé žijí pokojně.

Oslovujeme potenciální uživatele přímo v prostředí jejich zaměstnání, prostřednictvím jejich dětí či známých. Nabízíme zprostředkování dalších aktivit F pointu, nebo i služeb jiných poskytovatelů v regionu.

Tým poskytuje službu Sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Cílová skupina

Okruhy osob

 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • Imigranti a azylanti
 • Etnické menšiny
 • Oběti obchodu s lidmi
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Rodiny s dítětem/dětmi v případě, že se jedná o rodiny, které se potýkají např. s nezaměstnaností, finanční tísní, záškoláctvím nebo dalšími situacemi, které nepříznivě ovlivňují jejich život

Věkové vymezení

 • děti předškolního věku (3 – 6 let)
 • mladší děti (7 – 10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladší dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)

Regionální příslušnost

 • Cizinci, děti a rodiče žijící na území Kraje Vysočina

Cíle týmu sociální rehabilitace obecně

 • připravit uživatele pro plnohodnotný a samostatný život v prostředí, které si sami vybrali k životu
 • zlepšit či obnovit u těchto osob dovednosti nutné k zapojení se do společenského života
 • eliminovat ohrožení konkrétních osob zvláště dětí a mládeže společensky nežádoucími jevy a preventivně působit proti sociálně patologickým jevům
 • pomoci uplatnit základní společenská práva cílových skupin, k čemuž patří i potírání rasismu a xenofobie

Zásady pracovníků sociální rehabilitace

Základní hodnotou, kterou ctíme, je nenahraditelná hodnota každého lidského života. Při poskytování služby se řídíme zásadami rovného přístupu ke klientům a udržitelného rozvoje společnosti, dále dodržujeme zásady obecné české morálky a ctíme základní křesťanské hodnoty; ve vztahu ke klientům imigrantům se řídíme též zásadami ohleduplného přístupu k mentalitě a hodnotám daných národností. Konkrétně:

 • Dobrovolnost - služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele.
 • Individualita - služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele (každý má klíčového pracovníka, čerpá služby podle svých aktuálních potřeba atd.).
 • Respekt - služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti.
 • Směřování k soběstačnosti - služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí.
 • Dodržování křesťanských zásad a principů.

Kapacita poskytované sociální služby

Maximální kapacita poskytované sociální služby - ambulantní forma

 • počet klientů 7 - okamžitá kapacita - individuální aktivita
 • počet klientů 30 - okamžitá kapacita - skupinová aktivita

Pracovní doba ambulantní formy poskytování

Pondělí
8:00 - 12:00
Úterý
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Středa
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Pátek
zavřeno

služba je poskytována zdarma

Maximální kapacita poskytované sociální služby - terénní forma

 • počet klientů 10 - okamžitá kapacita - individuální aktivita
 • počet klientů 30 - okamžitá kapacita - skupinová aktivita

Pracovní doba terénní formy poskytování

Pondělí
6:00 - 18:00
Úterý
6:00 - 18:00
Středa
6:00 - 18:00
Čtvrtek
6:00 - 18:00
Pátek
6:00 - 18:00
Sobota
6:00 - 17:00
Neděle
6:00 - 17:00

služba je poskytována zdarma

Tlumočení

Poskytujeme nebo zprostředkováváme tlumočnickou a překladatelskou pomoc z/do těchto jazyků: angličtina, němčina, ruština, ukrajinština, arménština, mongolština, vietnamština, rumunština, bulharština.

Pomoc je třeba objednat předem, protože tlumočníci jsou většinou externisté z různých měst ČR. Jazyky jsou seřazeny dle dostupnosti tlumočníka. Tlumočení je určeno k integraci cizinců, sociální službě a pomoci školám a úřadům, neposkytujeme jej pro komerční a soukromé účely.

Kontakt - Bc. Andrea Chvátalová

Adresa: Masarykovo nám. 34, Jihlava

Telefon: 737 218 244

E-mail: fpoint@fpoint.cz

Vzhledem k množícím se telefonátům od různých dealerů a podvodných společností nevoláme zpět na zmeškané hovory, prosíme proto, abyste nás kontaktovali opakovaně, v případě, že se právě nedovoláte.