Sociální Služba:

  • Posláním F POINTU z .s. v Jihlavě v oblasti sociální služby je podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit v oblasti prevence a nápravy sociálně-patologických jevů ve společnosti formou sociální služby - sociální rehabilitace. Chceme v návaznosti na obsah naší sociální služby pomoci předně dětem a jejich rodičům, ale i dalším osobám, které se mohou nacházet v obtížné životní situaci, vytvořit co nejlepší podmínky k životu. Chceme též přispět k tomu, aby náš kraj byl místem, kde spolu lidé žijí pokojně.
  • Oslovujeme potenciální uživatele přímo v prostředí jejich zaměstnání, prostřednictvím jejich dětí či známých. Nabízíme zprostředkování dalších aktivit F pointu, nebo i služeb jiných poskytovatelů v regionu.
  • Tým poskytuje službu Sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Tlumočení:

Poskytujeme nebo zprostředkováváme tlumočnickou a překladatelskou pomoc z/do těchto jazyků:
angličtina, němčina, ruština, ukrajinština, arménština, mongolština, vietnamština, rumunština, bulharština, maďarština.

Pomoc je třeba objednat předem, protože tlumočníci jsou většinou externisté z různých měst ČR. Jazyky jsou seřazeny dle dostupnosti tlumočníka. Tlumočení je určeno k integraci cizinců, sociální službě a pomoci školám a úřadům, neposkytujeme jej pro komerční a soukromé účely.

Cílová Skupina:

Okruhy osob

Věkové vymezení

Regionální příslušnost

Cíle Týmu Sociální Rehabilitace Obecně:

Zásady Pracovníků Sociální Rehabilitace:

Základní hodnotou, kterou ctíme, je nenahraditelná hodnota každého lidského života. Při poskytování služby se řídíme zásadami rovného přístupu ke klientům a udržitelného rozvoje společnosti, dále dodržujeme zásady obecné české morálky a ctíme základní křesťanské hodnoty; ve vztahu ke klientům imigrantům se řídíme též zásadami ohleduplného přístupu k mentalitě a hodnotám daných národností. Konkrétně:

Kapacita Poskytované Sociální Služby:


Maximální kapacita poskytované sociální služby - ambulantní forma

počet klientů 7 - okamžitá kapacita - individuální aktivita

počet klientů 30 - okamžitá kapacita - skupinová aktivita

Maximální kapacita poskytované sociální služby - terénní forma

počet klientů 10 - okamžitá kapacita - individuální aktivita

počet klientů 30 - okamžitá kapacita - skupinová aktivita

Pracovní doba ambulantní formy poskytování (služba je poskytována zdarma)

   Den       Čas
Pondělí  8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00
Úterý  8:00 - 12:00; 13:00 - 17:30
Středa  8:00 - 12:00; 13:00 - 17:30
Čtvrtek  8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00
Pátek  8:00 - 12:00

Pracovní doba terénní formy poskytování (služba je poskytována zdarma)

   Den       Čas
Pondělí6:00 - 17:00
Úterý6:00 - 17:00
Středa6:00 - 17:00
Čtvrtek6:00 - 17:00
Pátek6:00 - 17:00
Sobota6:00 - 17:00
Neděle6:00 - 17:00

Kontakt - Bc. Andrea Chvátalová

Adresa:    Masarykovo nám. 34, Jihlava

Telefon:    774 612 268

E-mail:    fpoint@fpoint.cz

WWW:    www.fpoint.cz

Pozn. Vzhledem k množícím se telefonátům od různých dealerů a podvodných společností nevoláme zpět na zmeškané hovory, prosíme proto, abyste nás kontaktovali opakovaně, v případě, že se právě nedovoláte.

Copyright © 2018 F point z.s.IČ 05118557fpoint@fpoint.cz