F POINT PRIM - F POINT

F POINT PRIM

F POINT PRIM plakát

Projekt se skládá ze 2 aktivit:

Klub Dětem

Skupinová aktivita pro děti ve věku od 3 do cca 12 let, jejímž cílem je posílit adaptaci dětí v nových podmínkách po příchodu do ČR a předcházet u nich vzniku sociálně patologických jevů. Aktivita je provázaná s aktivitou 2, kdy děti kolem 12 let budou moci navštěvovat Klub Mládeži.

Klub Mládeži

Skupinová aktivita pro dospívající mládež (věk cca 12 – 18let), je posílit adaptaci mládeže v nových podmínkách po příchodu do ČR a eliminovat u nich sociálně patologické jevy. Aktivita je zároveň návazná na aktivitu 1, kdy do Klubu Mládeži mohou docházet i děti kolem 12 let.

Realizační tým:

spociální pracovníci

  • Bc. Václav Kolouch
  • Zuzana Krčálová DiS.

pracovníci v sociální službě

  • Pavla Pospíchalová
  • Magdaléna Neprašová

koordinátor

  • Ing. Michaela Tesáková