Dětem - F POINT

Dětem

Výukový klub pro děti

  • pomoc s domácími úkoly, s přípravou do školy
  • výuka češtiny
  • cvičení na rozvoj řeči pod vedením logopedických asistentů

Pomoc dětem ve školách

  • výuková asistence na požádání školy a rodičů

Speciální akce pro děti

  • letní klub
  • výlety
  • tvoření, soutěže, tematické akce