Dětem

Výukový klub pro děti

pomoc s domácími úkoly, s přípravou do školy

výuka češtiny

cvičení na rozvoj řeči pod vedením logopedických asistentů

Pomoc dětem ve školách

výuková asistence na požádání školy a rodičů

Speciální akce pro děti

letní klub

výlety

tvoření, soutěže, tematické akce

Copyright © 2018 F point z.s.IČ 05118557fpoint@fpoint.cz