F POINT PLUS - F POINT
F POINT Plus

Projekt se skládá ze 4 aktivit:

A1 Seznamte se s češtinou

Aktivita je zaměřena na dospělé jedince, během jednotlivých setkávání se seznámí s používáním češtiny v běžné komunikační rovině, tak aby účastníci zvládli základní komunikační dovednosti. Zároveň se v průběhu setkávání budou seznamovat i s českou kulturou, a to formou tematických celků (tradice, svátky, atd.) či návštěv místních institucí (knihovna, památky, atd). Tyto faktory jim přispějí ke snazšímu uplatnění se na trhu práce.

A2 Interkulturní klub pro dospělé

Aktivita je pro dospělé jedince v podobě workshopů a besed pro řešení jejich nepříznivé situace a seznámení se s právy a povinnosti obyvatel ČR. Během besed účastníci mohou sdílet své zážitky, pocity, názory a získat inspiraci pro ulehčení života v kraji Vysočina a navázat nové kontakty. Workshopy účastníkům budou nabízet aktivizační činnosti (kreativní a hudební dílny, společné vaření), které umožní vzájemné pochopení Ukrajincům a Čechům jejich kultury a zvyků.

A3 Rozumím spolužákům

Aktivita usnadňuje adaptaci a podporuje začlenění dětí v mateřských a základních školách mezi spolužáky a vrstevníky.

A4 Interkulturní klub pro děti

Aktivita je určena dětem, a je realizována formou volnočasových programů s pohybovými, jazykovými a výtvarnými činnostmi tak, aby se podpořil rozvoj sociálních a komunikačních dovedností.

Realizační tým:

Radim Fiedler, DiS., Bc. Andrea Chvátalová, Mgr. Dana Sommerová - odborní konzultanti

Jana Kochová, Eva Musilová, Gabriela Rosolová, Kryštof Krejčí, Zuzana Krčálová, DiS., Bc. Dominika Hobzová, Pavla Pospíchalová, Bc. Václav Kolouch, Magdaléna Neprašová, Mgr. Natalie Kruchynina - interkulturní pracovníci

Mgr. Natalie Kruchynina - peer konzultant

Ing. Michaela Tesáková - koordinátor

a další odborní a administrativně-techničtí pracovníci.