F POINT městu Třebíč - F POINT

F POINT městu Třebíč

Období realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Cílem projektu bylo zajištění aktivit sekundární prevence pro děti ohrožené vzdělávacím neúspěchem. Projekt byl zaměřen na podporu prevence kriminality žáků - cizinců v městě Třebíč. Realizací projektu jsme předcházeli sociálně-patologickým jevům, zlepšovali jsme klima ve školských zařízeních a třídách a podpořili nejen vzdělávání žáků, ale i jejich začlenění mezi obyvatele Třebíče.

Projekt byl podpořen z grantového programu města Třebíč „Prevence kriminality a drogové problematiky“.

Nadace Via logo seznam.cz logo