Mám ve škole cizince - F POINT

Mám ve škole cizince

Období realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Cílem projektu bylo zvýšit úspěšnost dětí a žáků v předškolním, základním a středním vzdělávání, s důrazem na zvýšení efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka na základních školách. Realizace projektu pomohla vytvořit inovativní metodickou příručku a učební pomůcku sloužící k výuce dětí a žáků – cizinců, která odstraňuje kulturní bariéry, zvyšuje efektivitu vzdělávání v oblasti společenskovědních předmětů a českého jazyka a zvyšuje kompetence odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků – cizinců.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory integračních aktivit v regionálním školství v roce 2023.

MŠMT logo