Jsme finančním partnerem Statutárního města Jihlavy při realizaci projektu

Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016963

Projekt se soustředí na naplnění dlouhodobých strategických plánů sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání na území města Jihlava. V rámci projektu dojde k nastavení a fungování jednotného metodického vedení a dále k vytvoření podpůrných sítí na území města Jihlava v oblasti zavádění inkluzivního vzdělávání a začleňování dětí/žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do prostředí běžného.

Aktivity

Naše část projektu se skládá z 8 aktivit:

Nebojácný předškolák – podporujeme rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově

Rozumíme si v MŠ – poskytujeme poradenství a podporu rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách a podporu pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky v sociálních a zdravotnických službách

Vzdělaný rodič – organizujeme vzdělávací aktivity pro rodiče předškolních dětí

Spolupracující školka - rozvíjíme spolupráci MŠ a pedagogů přípravných tříd s NNO a dalšími institucemi, které se zaměřují na výchovu a péči o děti předškolního věku

Úspěšný školák – nabízíme doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Využité prázdniny - nezapomínáme na vzdělávací aktivity o prázdninách

Informovaný rodič - pořádáme workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání

Rozumíme si v ZŠ - podporujeme rodiče při jednání s pedagogickými pracovníky, pracovníky sociálních a zdravotnických služeb a podporujeme pedagogy při jednání s rodiči a pracovníky sociálních a zdravotnických služeb

Realizační tým:

Ing. Dana Fiedlerová – manažerka projektu

Radim Fiedler, DiS. – hlavní řešitel projektu, vedoucí vzdělávání, odborný konzultant inkluze

Bc. Andrea Chvátalová – vedoucí vzdělávání, odborná konzultantka inkluze

Ing. Tereza Habrová – vedoucí vzdělávání a administrativy

Mgr. Dana Sommerová – odborná pedagožka

Mgr. Dominika Růnová – odborná pedagožka

Mgr. Pavel Prchal – odborný pedagog

PaedDr. Zdeněk Martínek – metodik práce

Ivana Konířová, Jana Kochová, Alexandra Hřibková, Linda Niklová Vraná, Gabriela Rosolová – výukové konzultantky

Bc. Michaela Tesáková – administrativa

a další odborní a administrativně-techničtí pracovníci

Kontakt

Radim Fiedler, DiS.

vedoucí vzdělávání

Telefon: 739 600 146

E-mail: fiedler@fpoint.cz

kancelář

Poradenství Rozumíme si v ZŠ:
  středa 8:00 - 17:00
  jiné dny dle telefonické domluvy

Adresa: Masarykovo nám. 34, Jihlava

Telefon: 774 612 268

E-mail: psiv@fpoint.cz

WWW: www.fpoint.cz

Copyright © 2018 F point z.s.IČ 05118557fpoint@fpoint.cz